וואטספ

No items yet!

Already registered? Log in

New user/guest

New User

Register

Bakery

Large Nuts and Pecans Tart

Large Nuts and Pecans Tart

Per unit

65.00
נותרו 9 במלאי
Large Apple Tart

Large Apple Tart

Per unit

65.00
נותרו 10 במלאי
A Festive Pistachio Mousse Cake

A Festive Pistachio Mousse Cake

Per unit

120.00
נותרו 1 במלאי
Home-made Potato Burekas

Home-made Potato Burekas

For 12 Pcs

12.00
נותרו 15 במלאי
Apple Compote without added sugar

Apple Compote without added sugar

For 280 ml

14.00
נותרו 10 במלאי
Bakery Challah

Bakery Challah

Per unit

14.00
נותרו 50 במלאי
Rainbow Cake

Rainbow Cake

Per Package

29.00
נותרו 6 במלאי
Yemenite Salouf

Yemenite Salouf

Pack of 3 pieces

16.00
נותרו 10 במלאי
Kubana

Kubana

Per unit

18.00
נותרו 10 במלאי
Nuts Sourdough Bread

Nuts Sourdough Bread

Per unit

19.00
נותרו 2000 במלאי
Oval Grain Bread

Oval Grain Bread

Per unit

19.00
נותרו 43 במלאי
Tomato Bread

Tomato Bread

Per unit

19.00
נותרו 45 במלאי
Rye Sourdough Bread

Rye Sourdough Bread

Per unit

19.00
נותרו 36 במלאי
French country bread

French country bread

Per unit

19.00
נותרו 33 במלאי
Tea Cookies that melt in your mouth

Tea Cookies that melt in your mouth

Per Box

25.00
נותרו 2 במלאי
Chocolate Zacher Tort

Chocolate Zacher Tort

Per unit

42.00
נותרו 5 במלאי
Seven Layers Cake

Seven Layers Cake

Per unit

42.00
נותרו 491 במלאי
Limoncheli in a Cup

Limoncheli in a Cup

Per unit

14.00
נותרו 8 במלאי
Pistachio Mousse Cake

Pistachio Mousse Cake

Per unit

42.00
נותרו 5 במלאי
Tiramisu Layers

Tiramisu Layers

Per unit

42.00
נותרו 5 במלאי
Chocolate Layer Cake

Chocolate Layer Cake

Per unit

140.00
נותרו 1 במלאי
Chocolate Mousse in a cup

Chocolate Mousse in a cup

Per unit

14.00
נותרו 10 במלאי
Tiramisu in a cup

Tiramisu in a cup

Per unit

18.00
נותרו 6 במלאי
Tricolo in a Cup

Tricolo in a Cup

Per unit

14.00
נותרו 6 במלאי
A 90’s Birthday Cake

A 90’s Birthday Cake

Per unit

120.00
נותרו 1 במלאי
A DIY Birthday Cake

A DIY Birthday Cake

Per Kit

180.00
נותרו 1 במלאי
Mega-Sized Challah

Mega-Sized Challah

75 cm - *115 cm

90.00
נותרו 1 במלאי
Whole wheat Challah

Whole wheat Challah

Per unit

17.00
נותרו 414 במלאי
Spelt Challah

Spelt Challah

Per unit

22.00
נותרו 12 במלאי
Half a Challah

Half a Challah

Per unit

7.00
נותרו 22 במלאי
Sweet Brioche Challah

Sweet Brioche Challah

Per unit

14.00
נותרו 274 במלאי
Whole Wheat Rolls

Whole Wheat Rolls

Per unit

4.30
נותרו 15 במלאי
Rich Chocolate Kokosh Cake

Rich Chocolate Kokosh Cake

Item

29.00
נותרו 476 במלאי
Traditional 12 Challah

Traditional 12 Challah

Per unit

30.00
נותרו 11 במלאי
Mezonos Cocktail Bite

Mezonos Cocktail Bite

Per unit

2.50
נותרו 4363 במלאי
A Yeast Cake justlike in Manhattan

A Yeast Cake justlike in Manhattan

Per unit

29.00
נותרו 5 במלאי
Traditional yeast cake

Traditional yeast cake

Per unit

29.00
נותרו 5 במלאי
Chocolate Pressberger

Chocolate Pressberger

Per unit

18.00
נותרו 5 במלאי
Royal Yeast & Chocolate Kugelhoff

Royal Yeast & Chocolate Kugelhoff

Per unit

34.00
נותרו 5 במלאי
Black Kugelhoff Cake

Black Kugelhoff Cake

Per unit

38.00
נותרו 5 במלאי
Marble Sponge Cake

Marble Sponge Cake

Per unit

29.00
נותרו 5 במלאי
Chocolate Sponge Cake

Chocolate Sponge Cake

Per unit

29.00
נותרו 5 במלאי