וואטספ
Goldys English

No items yet!

Already registered? Log in

New Users

New User

Register

Salads

Egg Salad with Mayo

Egg Salad with Mayo

280 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Egg Salad with Vegetables

Egg Salad with Vegetables

280 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Classic Egg Salad with Fried Onions

Classic Egg Salad with Fried Onions

280 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Sweet Carrots with Pineapple

Sweet Carrots with Pineapple

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Spicy Carrots

Spicy Carrots

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Moroccan Carrots

Moroccan Carrots

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Middle Eastern Carrots

Middle Eastern Carrots

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Onion Dip

Onion Dip

280 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Tomato Dip

Tomato Dip

280 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Pizza Sauce Dip

Pizza Sauce Dip

280 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Waldorf

Waldorf

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Olive Rings in Ketchup

Olive Rings in Ketchup

280 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Crushed Green Olives

Crushed Green Olives

280 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Olive Dip

Olive Dip

280 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Chumus

Chumus

280 gr

10.00
נותרו 0 במלאי
Marinated Salad

Marinated Salad

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Mock Liver Spread (Eggplant)

Mock Liver Spread (Eggplant)

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Balkan Eggplant

Balkan Eggplant

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Babaganoush

Babaganoush

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Fried Eggplant

Fried Eggplant

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Greek Eggplant with Techina

Greek Eggplant with Techina

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Eggplant with Roasted Mushrooms

Eggplant with Roasted Mushrooms

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Eggplant Salad in Tomato Sauce

Eggplant Salad in Tomato Sauce

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Moroccan Eggplant

Moroccan Eggplant

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Spicy Moroccan Eggplant

Spicy Moroccan Eggplant

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Szechwan Eggplant

Szechwan Eggplant

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Roasted Eggplant with Techina

Roasted Eggplant with Techina

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Roasted Eggplant with Mayo

Roasted Eggplant with Mayo

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Thailand Eggplant

Thailand Eggplant

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Spicy Antipasti

Spicy Antipasti

280 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Turkish Salad

Turkish Salad

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Homestyle Techina

Homestyle Techina

280 gr

10.00
נותרו 0 במלאי
Green Techina

Green Techina

280 gr

10.00
נותרו 0 במלאי
Purple Cabbage Salad with Mayo

Purple Cabbage Salad with Mayo

280 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Coleslaw

Coleslaw

280 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Apple Compote (No Sugar Added)

Apple Compote (No Sugar Added)

280 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Matbucha

Matbucha

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Cucumber Salad

Cucumber Salad

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Cucumber and Onion Salad

Cucumber and Onion Salad

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Homestyle Avocado Salad

Homestyle Avocado Salad

280 gr

18.00
נותרו 0 במלאי
Red Schug

Red Schug

180 gr

14.00
נותרו 0 במלאי
Chinese Salad

Chinese Salad

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
Guacamole

Guacamole

280 gr

18.00
נותרו 0 במלאי
Goldy's King Salad

Goldy's King Salad

280 gr

18.00
נותרו 0 במלאי
Goldy's House Salad

Goldy's House Salad

280 gr

12.00
נותרו 0 במלאי
0.2747869