וואטספ
Goldys English

No items yet!

Already registered? Log in

New user/guest

New User

Register

Soup

Grandma’s Chicken Soup

Grandma’s Chicken Soup

1 liter

34.00
נותרו 50 במלאי
Winter goulash soup

Winter goulash soup

1 Liter

44.00
נותרו 38 במלאי
A rich vegetable soup

A rich vegetable soup

1 liter

34.00
נותרו 48 במלאי
Italian Ministrone & past soup

Italian Ministrone & past soup

1 Liter

34.00
נותרו 25 במלאי
Orange vegetable soup

Orange vegetable soup

1 liter

28.00
נותרו 50 במלאי
Thin noodles (lokshen)

Thin noodles (lokshen)

280 ml box

12.00
נותרו 25 במלאי
Matza balls

Matza balls

280 ml box

12.00
נותרו 25 במלאי